2021 Commemoration of Epidemics and Health Workers Design Competition, 3rd Prize

Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarımı Yarışması, İstanbul, 3.Ödül

2020 Kadıköy Square Urban Design  Competition, Substitute Jury Member

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım  Yarışması,  Yedek Jüri Üyeliği

2020 Taksim International Urban Design  Competition, 1st Prize (Equivalent Award)

Taksim Meydanı Uluslararası Kentsel Tasarım  Yarışması,  1.Ödül (Eşdeğer)

2020 Haliç (Golden Horn) Coast Design Competition, 2nd Prize

Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması, 3.Bölge, 2.Ödül

2020 Fethiye Street Reformation Urban Design Competition, Jury Member

Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması, Jüri Üyeliği

2020 Olivelo Ecological Common Life Space Idea Competition, 2nd Mention

Olivelo Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Yarışması, 2. Mansiyon

2019 Chamber of Landscape Architects 11th National Landscape Architecture Awards, Jury Member

Peyzaj Mimarları Odası 11. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri, Jüri Üyesi

2018 Plant Awards, Jury Member

Plant Ödülleri, Jüri Üyesi

2018 Uctea Chamber of Landscape Architects Board Member

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi

2017 Barış Eyikan Kılınç Landscape Architecture and Urban Design Student Competition, Jury Membe

Barış Eyikan Kılınç Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Öğrenci Yarışması, Jüri Üyesi

2017 Bursa Cekirge Square Landscape and Urban Design Competition, 3rd Prize

Bursa Çekirge Meydanı Peyzaj ve Kentsel Tasarım Yarışması, 3.Ödül

2017 Yüksel Öztan Young Landscape Architect of the Year Award 2017

Yüksel Öztan Yılın Genç Peyzaj Mimarı Ödülü 2017

2017 May 19 Path Urban Design Competition, Honorable Mention

19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması, Mansiyon

2016 Efeler Municipality Building National Architectural Competition, Advisory Jury

Efeler Belediyesi Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması, Danışman Jürisi

2015 Adana Savrun Riverfront Design Invitational Competition, 2nd Prize

Adana Savrun Nehir Kıyısı Tasarım Davetli Yarışması, 2.Ödül

2014 Konyaaltı Coast Design Competition, 1st Prize

Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması, 1.Ödül

2014 Department of Landscape Architecture Students Graduation Project Competition, Jury Member

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması, Jüri Üyesi

2014 Gallipoli Historical National Park Competition, Honorable Mention

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Yarışması, Mansiyon

2013 Landscape Architecture V. Congress, Transforming Landscape, Adana, National Achievement Award

Peyzaj Mimarlığı V.Kongresi, Dönüşen Peyzaj, Adana, Ulusal Başarı Ödülü

2013 Chamber of Landscape Architects 5th National Landscape Architecture Awards, Implemented Project Award (Smyrna Park
Residences)

Peyzaj Mimarları Odası 5. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri, Uygulanan Proje Ödülü, Smyrna Park Residences

2013 EXPO 2016 ANTALYA International Architectural Ideas Competition, 1st Prize, Equivalent Award

EXPO 2016 ANTALYA Uluslararası Mimari Fikirler Yarışması, 1.Ödül

2012 Uşak İsmetpaşa Street Urban Design Competition, Honorable Mention

Uşak İsmetpaşa Caddesi Kentsel Tasarım Yarışması, Mansiyon

2012 Ödemiş City Center, National Architecture and Urban Design Competition, Honorable Mention

Ödemiş Kent Merkezi Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışması, Mansiyon

2012 Gallipoli Peninsula Historical National Park, Ağadere Hospital and Memorial Project Competition, 2nd Prize

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Ağadere Hastanesi ve Şehitliği Projesi Yarışması, 2.Ödül

2012 Bursa Orhangazi Square Urban Design Project Competition, Honorable Mention

Bursa Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Mansiyon

2011 Afyonkarahisar Cumhuriyet Square Urban Design Project Competition, Purchase Award

Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Satın Alma Ödülü

2010 Lavuar Coal Washing Protection Zone & Vicinity Planning, Urban and Landscape Design Competition, Purchase Award

Zonguldak Lavuar Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması, Satın Alma Ödülü

2007 Antalya Konyaaltı Nature and Cultural Park, Urban and Architectural Design Competition, 1st Prize

Antalya Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Kentsel ve Mimari Tasarım Yarışması, 1.Ödül

2006 Balıkesir Çamlık Peak Urban and Architectural Design National Competition, Honorable Mention

Balıkesir Çamlık Zirvesi Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Yarışması, Mansiyon

2006 Beylikduzu Cumhuriyet Boulevard, National Urban Design and Architectural Competition, Honorable Mention

Beylikdüzü Cumhuriyet Bulvarı Ulusal Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, Mansiyon

2005 Kalkınma District Park National Urban Design and Architectural Competition, 3rd Prize

Kalkınma İlçe Parkı Ulusal Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, 3.Ödül