We Are Studio BEMS!

BEMS is established by Barış Ekmekçi and Münire Sağat. Our company is a design firm specializing in International Landscape Architecture and Urban Design projects from small-scaled to comprehensive large-scaled urban projects. BEMS has entered national, international architectural and landscape architectural competitions and has been awarded with first, second, third prizes. Our philosophy is to increase quality of urban, add environmental consciousness to ordinary landscapes and embrace ecological urbanism and also  make our cities more social, and environmentally sustainable.

BEMS main aims include offering smart and sustainable solutions for their clients by creating perpetual dialogs. Also, BEMS has several projects on residential areas, commercial areas, touristic places, historical and cultural heritages areas, airports, private gardens as well as documentation, project management and contract administration. BEMS has brought together a highly experienced and dedicated team including landscape architects, city planners, designers, engineers, contractors, horticulturalists, scientists, economists, sculptors and archaeologists.

Ortaklar Barış Ekmekçi ve Münire Sağat tarafından kurulan BEMS, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım konularında alt ölçekten kentsel ölçeğe, ulusal-uluslararası projeler üretmektedir. BEMS; mimarlık, altyapı, doğa, tasarım ve teknolojinin yenilikçi kullanım yoluyla toplum çeşitliliğinden ilham alarak modern ve sürdürülebilir kentler yaratmak amacındadır.

BEMS birlikte çalıştığı peyzaj mimarları, şehir plancıları ve mimarların dışında; aydınlatma mühendisleri, heykeltıraşlar, arkeologlar, grafikerler, tarihçiler, biyologlar, ekonomistler ve sosyologlardan oluşan geniş bir ortak çalışma ağına sahiptir.
BEMS’in başlıca hedefi müşterileri ile sürekli devam eden bir diyalog kurarak kalıcı ve kapsamlı çözümler sunmaktır.

Kamusal Mekan Düzenlemeleri, Konut Alanları, Eğitim Yapıları, Turizm Alanları, Kültür ve Ticaret Merkezleri, Tarihi ve Kültür Mirası Alanları, Özel Bahçeler için çevre düzenleme tasarım ve uygulama projelerini hazırlamak, uygulama aşamasında danışmanlık yapmak BEMS’in ana çalışma konularıdır.

BEMS Ulusal ve Uluslararası kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj mimarlığı proje yarışmalarına katılmış; birincilik, ikincilik, üçüncülük dereceleri olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.